Privacyverklaring

Privacyverklaring Vera Camilla

Inleidende bepalingen
Op deze pagina treft u de privacyverklaring van Vera Camilla (“Verantwoordelijke”) aan. U wordt aangeraden deze privacyverklaring zorgvuldig te lezen. Verantwoordelijke is statutair gevestigd te ’s-Gravenshage aan de Noordeinde 142 (2514GP) en staat ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder 50541749. Verantwoordelijke is per e-mail te bereiken via info@veracamilla.nl.

In deze privacyverklaring wordt uitgelegd hoe Verantwoordelijke omgaat met de verwerking van de persoonsgegevens. Zo wordt onder meer aangegeven welke (categorieën) persoonsgegevens worden verzameld en voor welk doel de persoonsgegevens worden gebruikt. Tevens geeft Verantwoordelijke aan welke wettelijke rechtsgrond ten grondslag ligt aan het verwerken van de persoonsgegevens.

Deze privacyverklaring is van toepassing op alle bezoekers van deze website. Indien u niet akkoord bent met deze privacyverklaring, dient u de website te verlaten.

De verwerking van persoonsgegevens door Verantwoordelijke valt binnen de wettelijke vrijstellingsregelingen. Om die reden is de verwerking niet aangemeld bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Verantwoordelijke behoudt zich het recht voor deze privacyverklaring aan te passen. De huidige privacyverklaring is voor het laatst bijgewerkt op 13 april 2018.

Soorten, doelen, rechtsgronden en termijn van verwerking van persoonsgegevens
De persoonsgegevens worden gebruikt wanneer door een bezoeker een reactie wordt achtergelaten op de website. In dat geval vult de bezoeker zijn of haar gegevens in in het reactieformulier. Deze gegevens worden gebruikt om bezoekers te identificeren, wat vooral wenselijk is in het geval er sprake is van een ongewenste bezoeker, of wanneer een winactie wordt uitgeschreven. Een ongewenste bezoeker kan in dat geval worden herkend, en zijn of haar reactie kan worden verwijderd of de persoon kan in zijn geheel worden verbannen. In het geval van een winactie kan een bezoeker worden herkend en contact worden opgenomen. Bij het reactieformulier wordt aangegeven welke gegevens verplicht ingevuld moeten worden. Dit zijn naam, e-mailadres en eventueel een website. Ook wordt het IP-adres verzameld van degene die de reactie achterlaat. De persoonsgegevens blijven beschikbaar voor Verantwoordelijke zolang de reactie op de site staat. Deze gegevens worden verder nergens opgeslagen.

Indien u niet wenst om persoonsgegevens aan Verantwoordelijke te verstrekken, is het niet mogelijk om een reactie te plaatsen. Eventuele nadelige gevolgen door het niet verstrekken van de persoonsgegevens liggen in dergelijke geval bij u.

Cookies   
Verantwoordelijke maakt op haar website gebruik van cookies. Wat zijn cookies? Een cookie is een stukje data dat door een website op uw computer wordt geplaatst. Elke keer wanneer u de website van Verantwoordelijke bezoekt, verzamelt zij basis technische informatie zoals via welke website u op deze website terecht bent gekomen. Deze privacyverklaring is van toepassing op cookies en soortgelijke technologie.  Deze website kan cookies gebruiken om bezoekers te voorzien van afgestemde informatie, om informatie te verzamelen, en om de bezoeker te volgen tijdens het bezoek aan de website. Dit helpt Verantwoordelijke om een goede gebruikservaring aan u te kunnen leveren.

Verwijzing naar andere websites
Deze privacyverklaring is alleen van toepassing op deze website.

Het kan zo zijn dat deze website links bevat naar andere website die niet worden beheerd en/of eigendom zijn van de Verantwoordelijke. Indien u door het klikken op deze link op een andere website terecht bent gekomen, geldt de privacyverklaring van die website. Verantwoordelijke is op geen enkele manier aansprakelijk of verantwoordelijk voor deze website of voor de privacyverklaring op deze website. Verantwoordelijke raadt u aan bij bezoek van deze website om hun privacyverklaring goed door te lezen, alvorens verder te gaan op hun website.

Uw privacyrechten
Gegevens die niet langer nodig zijn worden verwijderd. U heeft zelf recht op inzage, rectificatie, verwijdering of beperking van het verwerken van uw persoonsgegevens overeenkomstig het bepaalde in de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Om misbruik en/of fraude te voorkomen, zullen wij u wel altijd vragen om u zelf te identificeren. Indien u een reactie plaats op de website, kan deze worden verwijderd of gewijzigd wanneer dit via het mailadres info@veracamilla.nl wordt aangegeven.

Indien u een klacht wil indienen over Verantwoordelijke met betrekking tot het verwerken van uw persoonsgegevens, dan kunt u dit bij ons melden door een mail te sturen naar info@veracamilla.nl. Ook kunt u uw klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Meer informatie hoe u dit dient te doen, treft u aan via deze link.