Disclaimer

Eenmanszaak Vera Camilla, met KvK-nummer 50541749 hierna ‘Vera Camilla’ wil u hartelijk welkom heten op www.veracamilla.nl (‘website’). De website van Vera Camilla is bedoeld voor bezoekers, (potentiële) zakenrelaties, en andere relaties.

Door deze website te gebruiken stemt u met deze disclaimer in. Vera Camilla kan de inhoud van de website en deze disclaimer aanpassen zonder dat u daarover bericht ontvangt. De inhoud van deze website is door Vera Camilla zorgvuldig samengesteld, maar gebruik van de website is op eigen risico. Vera Camilla zal zich naar haar beste vermogen inspannen om de inhoud van de website zo correct mogelijk te houden, maar staat er niet voor in dat haar website altijd juist of volledig zal zijn. Informatie op de website kan fouten omvatten of achterhaald zijn. Vera Camilla is niet aansprakelijk voor de schade of andere nadelige gevolgen door gebruik of onbereikbaarheid van (informatie op) deze website. Handelingen die u op basis van deze website of door Vera Camilla verstrekte informatie verricht, komen voor uw eigen rekening en risico. Op grond van die fouten of achterhaalde informatie, kan dus ook geen overeenkomst tussen u en Vera Camilla tot stand komen. Als u een klacht heeft, dan hoort Vera Camilla dat graag. Stuur uw klacht over de inhoud naar info@veracamilla.nl.

U mag deze website gebruiken, maar u kunt geen aanspraak maken op Intellectuele Eigendomsrechten van Vera Camilla of die van licentiegevers. Vera Camilla behoudt zich alle rechten met betrekking tot (de inhoud van) de website voor. Toestemming voor het gebruik van inhoud van deze website op publieke toegankelijke plaatsen kunt u altijd via info@veracamilla.nl aanvragen. 

Mocht het zo zijn dat Vera Camilla per abuis uw auteursrecht geschonden heeft door het gebruik van artikelen of afbeeldingen, laat het Vera Camilla weten via info@veracamilla.nl. Eventuele artikelen of afbeeldingen die het auteursrecht schenden, worden dan direct van de website verwijderd, zonder dat Vera Camilla verplicht is tot enige schadevergoeding.